Voor een open en eerlijke kijk op wat er gaande is in de wereld

  Wat doen wij, onze visie, waarover berichten wij lees meer

 

Aleris.nl

Maya

voorspellingen

Home

Hopi

voorspellingen

Bewustzijn

vergroten

Elenin/nibiru

contact

muziek

linken

forum

films

visie

 

De Aarde en al haar bewoners gaan momenteel door een veranderings proces.

 

Wilt u ook weten wat er gebeurd ? En waarom ?   Klik hier om verder te lezen

  Het geheim van de heilige geometrie

Artikel van

Jan Wicherink

 

Lees het hele artikel hier

 

Maya voorspellingen

 

De Maya's waren/zijn meesters als het op sterrenkunde aankomt. De oude Maya's waren wat betreft astrologie ver vooruit op onze huidige kennis.

Volgens hen werkt alles in de natuur volgens cicli en zodoende is ook de evolutie van de mensheid een ciclus.

Momenteel zijn we aan het einde gekomen van diverse cicli en zou het einde van de tijd zijn aangebroken. Nergens spreken de oude geschriften trouwens van een catastrofale gebeurtenis die het einde van de mensheid zou inluiden zoals velen momenteel geloven omdat ze dit zichzelf laten aanpraten. Wél spreken deze oude geschriften over het einde van de wereld zoals wij die kennen. Dit betekent dat wij nu en in de nabije toekomst te maken zullen krijgen met aangrijpende veranderingen die onze levens aanzienlijk zullen veranderen.

Persoonlijk denk ik dat wij momenteel een bewustzijns sprong meemaken, iets wat op zich niets nieuws is aangezien dit in het verleden al diverse malen is voorgekomen.

 

Lees het hele artikel

Bron : aleris.nl  16-06-2011

Video over de 5e Dimensie

Een echte aanrader

Profetie van de Hopi indianen.

 

 

 

 

 

 

 

Het einde van alle Hopi rituelen en ceremoniën komt wanneer een “Kachina” zijn masker afdoet tijdens een dans op het plein voor de ogen van de niet ingewijde kinderen (het algemene publiek}. Een periode zal dan aanbreken waarin er geen ceremoniën meer zullen zijn, en er geen geloof meer is. Dan zal echter de Oraibi weer tot leven worden gewekt met zijn geloof en ceremoniën, en dit zal de start zijn voor een nieuwe cyclus van Hopi leven.

 

Lees het hele artikel hier

                                                                                           22-06-2011

Dit is de waarheid, realiteit is holografisch...

 

Hiervan leer ik om te kijken naar de de dingen die écht belangrijk zijn in het leven

 

Wakker Worden maarrrrr......

Beantwoordt vragen NL

Informatie over 2011 NL

 

Informatie over 2012 NL

 

Bezoek aan Zurich video 1 en 2 NL

 

 

Little Grandmother (Nederlands ondertiteld). 11-06-2011

2 Juli 2011

Bewustmakende video

 

waar in haarfijn word uitgelegd hoe de Universele wetten en de vrije wil van de mensheid werken.

 

De auteur laat zien hoe het komt dat we onze eigen individuele macht weggeven en waarom we  het zo moeilijk vinden om onze eigen werkelijkheid te creëren cq. te accepteren.

 

Toch is het vrij simpel , we zijn zelf scheppers, scheppers van Al er is.

2 Juli 2011

Van af Septemeber 2011 word de komst van een kommeet verwacht, de wetenschap noemt hem komeet E.L.E.N.I.N.

 

Het zou volgens officiele bronnen ( o.a NASA) gaan om een kleine komeet die langs de aarde zal gaan en dit zal geen  merkbare gevolgen hebben voor ons hier op de aarde.

 

Echter, nadat ik zelf uitgebreid onderzoek heb gedaan ben ik zeker van dat er hier veel meer aan de hand is.

 

Dat er een komeet komt die vlak langs de aarde zal scheren tussen ongeveer begin  September en November 2011 dat

klopt inderdaad. Maar gaat het hier alleen om een Komeet of is er meer?

 

 

 

Komeet ELENIN of  de planeet NIBIRU ?

Lees het hele artikel hier

Update 05-07-2011

Wakker Worden maarrrrr......

Bram Vermeulen

 

In den Beginne

Bram Vermeulen gaat in In Den Beginne . . . op zoek naar het ontstaan van de mens en zijn beschaving op aarde.

 

De Soemerische kleitabletten, die gelden als de eerste geschiedschrijving van onze historie, voeren Bram langs scheppingsverhaal en evolutietheorie naar een onthullende constatering.
 

De Sumeriers hebben alles op klei tabletten opgeschreven, klei tabletten van  6000 jaar voor Christus, en het oude testament zou hiervan zijn ontstaan.

 

In grote lijnen zijn er overeenkomsten tussen het oude testament en

de Sumerische verhalen echter de oude Sumerische tabletten bevatten verhalen die veel vollediger zijn als die van het oude testament.

 

Hieruit blijkt de echte oorsprong van de mensheid..........

 

 

 

De film zien ?  Klik hier

09-07-2011

Onthullende Artikelen over Het Oude Egypte en de Oorsprong van de mensheid

Sirius

Orion en de Piramiden

Lees het hele artikel hier.

Planeet Xylanthia, onze thuisplaneet in het

Orion stelsel

Oude Egypte

vollediginbalans

In deze 3 delige video word uitgelegd wat er momenteel zou kunnen gebeurenin ons bestaan.

 

Deze video gaat over een combinatie van onderwerpen. De 9de golf van de mayakalender waar we nu inzitten, de matrix ofwel schijnwerkelijkheid waar we in leven die misschien wel helemaal geregisseerd word, het Elenin verhaal en het manifesteren van waar je je op focust.

 

Volgens de maker van deze video speelt Elenin ( in combinatie met het eind van de Maya kalender op 28 Oktober 2011 ) een belangrijk rol in onze evolutie.

Hij gaat er van uit dat er vanaf 28 Oktober 2011 twee  mogelijke richtingen zijn waarin je als mens kunt evalueren, een soort splitsing in de tijd dus !

 

En datgene waarop je je focus legt dat zal zich voor jou voltrekken in je leven.

 

- Daar waar je hart is daar is je huis (of schat)

- Dat wat je  jezelf gunt , dat gun je de ander , en de ander bevind zich

  in je buitenwereld dus , ...

  Dat wat je jezelf gunt =  de Buitenwereld , je werkelijkheid , je  eigen                      

                                               creatie 

 

Komeet Elenin, de Matrix, en de Maya 9e golf van éénheids bewustzijn verklaart

Kijk video en lees het hele artikel

Elenin, brenger van het licht ?

30-07-2011

Ik ben wie ik ben
Vandaag is er iets vreemds gebeurt in de wereld.

Er is iemand die zichzelf toestemming heeft gegeven,
Toestemming om te zijn wie hij is.
03-08-2011
do re mi fa so la si do