Voor een open en eerlijke kijk op wat er gaande is in de wereld

  Wat doen wij, onze visie, waarover berichten wij lees meer

 

Aleris.nl

Maya

voorspellingen

Home

Hopi

voorspellingen

Bewustzijn

vergroten

Elenin/nibiru

contact

muziek

linken

forum

films

visie

Maya voorspellingen

Negende Golf Primer

 

 

Maya voorspellingen

 

De Maya's waren/zijn meesters als het op sterrenkunde aankomt. De oude Maya's waren wat betreft astrologie ver vooruit op onze huidige kennis.

Volgens hen werkt alles in de natuur volgens cicli en zodoende is ook de evolutie van de mensheid een ciclus.

Momenteel zijn we aan het einde gekomen van diverse cicli en zou het einde van de tijd zijn aangebroken. Nergens spreken de oude geschriften trouwens van een catastrofale gebeurtenis die het einde van de mensheid zou inluiden zoals velen momenteel geloven omdat ze dit zichzelf laten aanpraten. Wél spreken deze oude geschriften over het einde van de wereld zoals wij die kennen. Dit betekent dat wij nu en in de nabije toekomst te maken zullen krijgen met aangrijpende veranderingen die onze levens aanzienlijk zullen veranderen.

Persoonlijk denk ik dat wij momenteel een bewustzijns sprong meemaken, iets wat op zich niets nieuws is aangezien dit in het verleden al diverse malen is voorgekomen.

 

Lees het hele artikel

Bron : aleris.nl  16-06-2012

De negende Golf

De komst van de Golf van Eenheid

 

 

Volgens Carl Johan Calleman is op 9 maart 2011, de Golf van Eenheidsbewustzijn begonnen. De Negende en hoogste golf in de Mayakalender brengt het universum letterlijk naar haar hoogste staat van zijn. De golf eindigd op 28 Oktober 2011.

We bereiken nu het feitelijke begin van de golf van eenheidsbewustzijn,  op 9 maart 2011. Dit is de negende golf en staat ook wel bekend als de Galactische Onderwereld. Deze golf omvat dertien uaxaclahunkin (18 dagen) perioden die een proces starten wat ontworpen is om het universum en de mensen naar hun hoogste staat van bewustzijn te helpen.

 

Lees het hele artikel

De Negende Golf Primer is een  handige tool die je kunt gebruiken om bijvoorbeeld te kijken in welke dag of nacht van de Negende Golf we ons bevinden.

 

Iedere dag of nacht heeft zijn eigen energie en bijbehorende gebeurtenissen.

 

Je kunt bijvoorbeeld kijken naar wat er in je eigen leven gebeurd, of wat er gebeurd in de wereld. Dit kun je vervolgens aan de hand van het schema

Van de dagen en nachten van de Negende Golf  beter leren begrijpen.


Op deze manier kun je inzicht verkrijgen in je eigen ontwikkeling en heb je tegelijkertijd een “handvat” voor toekomstige gebeurtenissen.

Bekijk de Negende Golf Primer

Oude Egypte

De negende golf verklaard        30-07-2011

 

Maya 9e golf van éénheid bewustzijn

In deze 3 delige video word uitgelegd wat er momenteel zou kunnen gebeurenin ons bestaan.

 

Deze video gaat over een combinatie van onderwerpen. De 9de golf van de mayakalender waar we nu inzitten, de matrix ofwel schijnwerkelijkheid waar we in leven die misschien wel helemaal geregisseerd word, het Elenin verhaal en het manifesteren van waar je je op focust.

 

Volgens de maker van deze video speelt Elenin ( in combinatie met het eind van de Maya kalender op 28 Oktober 2011 ) een belangrijk rol in onze evolutie.

Hij gaat er van uit dat er vanaf 28 Oktober 2011 twee  mogelijke richtingen zijn waarin je als mens kunt evalueren, een soort splitsing in de tijd dus !

 

En datgene waarop je je focus legt dat zal zich voor jou voltrekken in je leven.

 

- Daar waar je hart is daar is je huis (of schat)

- Dat wat je  jezelf gunt , dat gun je de ander , en de ander bevind zich

  in je buitenwereld dus , ...

  Dat wat je jezelf gunt =  de Buitenwereld , je werkelijkheid , je  eigen                      

                                               creatie 

 

Komeet Elenin, de Matrix, en de Maya 9e golf van éénheids bewustzijn verklaart

Kijk video en lees het hele artikel

Reclame blok