Voor een open en eerlijke kijk op wat er gaande is in de wereld

  Wat doen wij, onze visie, waarover berichten wij lees meer

 

Aleris.nl

Maya

voorspellingen

Home

Hopi

voorspellingen

Bewustzijn

vergroten

Elenin/nibiru

contact

muziek

linken

forum

films

visie

 

Maya voorspellingen

 

De Maya's waren/zijn meesters als het op sterrenkunde aankomt. De oude Maya's waren wat betreft astrologie ver vooruit op onze huidige kennis.

Volgens hen werkt alles in de natuur volgens cicli en zodoende is ook de evolutie van de mensheid een ciclus.

Momenteel zijn we aan het einde gekomen van diverse cicli en zou het einde van de tijd zijn aangebroken. Nergens spreken de oude geschriften trouwens van een catastrofale gebeurtenis die het einde van de mensheid zou inluiden zoals velen momenteel geloven omdat ze dit zichzelf laten aanpraten. Wél spreken deze oude geschriften over het einde van de wereld zoals wij die kennen. Dit betekent dat wij nu en in de nabije toekomst te maken zullen krijgen met aangrijpende veranderingen die onze levens aanzienlijk zullen veranderen.

Persoonlijk denk ik dat wij momenteel een bewustzijns sprong meemaken, iets wat op zich niets nieuws is aangezien dit in het verleden al diverse malen is voorgekomen.

21 December 2012 wordt vaak genoemd in de media en op het internet als datum dat het allemaal zou gebeuren, maar voor wie zelf wat meer onderzoek doet naar dit onderwerp zal blijken dat de Maya's het hebben over een "tijds frame".

Volgens mij hebben ze het wanneer er word gesproken over de eindtijd over een periode waarin de mensheid (en de Aarde) kunnen groeien naar een hogere staat van bewustzijn.

En dat gebeurt nu in de tijd waarin wij momenteel leven,

De evolutie kent volgens hen 9 stadiums, golven genoemd en momenteel zitten wij in de 9e en laatste golf. Deze golf word ook wel de golf van Éénheids bewustzijn genoemd.

Tijdens deze golf zijn ook tegelijkertijd de energiën van de voorgaande 8 golven werkzaam dus hebben wij momenteel de gelegenheid om alles wat er ooit op aarde is geweest nu ook te beleven.

Aan het einde van deze 9e golf en dat is op 28 oktober 2011 zouden wij volledig gevormd en ontwikkeld kunnen zijn en tenvolle weten hoe het is om zelf te scheppen. Wij zijn namelijk de scheppers van onze eigen wereld. Wat van binnen is is van buiten.

De wereld is zich momenteel aan het aanpassen aan deze nieuwe werkelijkheid want wij waren als menheid in het verleden vooral gericht op wat er buiten onszelf gebeurde en niet op wat we zelf wilden en zodoende dus zelf konden creëren.

De waarheid is echter dat alles wat er is, is gecreërd door ons zelf, dus wanneer wij niet tevreden zijn met de wereld om ons heen dan kunnen wij ons denken = bewustzijn veranderen, dan veranderd de wereld om ons heen met ons mee,

Voor veel mensen is dit echter moeilijk om te bevatten en om te doen, want wanneer je niets weet, en je bedje is gespreidt waarom zou je dan alles willen weten? Veel mensen geloven dat alles in kannen en kruiken is.

Niks is echter minder waar, het woord Maya betekend ilusie, en de huidige wereld om ons heen is ook slechts een illusie. De begrippen vrede en veiligheid zoals wij die kennen zijn dus ook slechts een illusie. Echte vrede en veiligheid maar ook zowel emotionele en fysieke gezondheid zijn alleen in ons innerlijk, in ons hart te vinden en niet in de ilusie om ons heen.

Momenteel zien we dat onze maatschappij het moeilijk heeft, en niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Dit is niet leuk zou je zeggen, maar wanneer je het met andere ogen gaat bekijken is het allemaal nog niet zo "slecht". Juist doordat dit allemaal gebeurd heeft ieder mens nu namelijk de gelegenheid om deze ilusie van zich af te schudden, zichzelf te zuiveren en dan kunnen we stoppen met overleven en echt gaan leven !

We staan vanuit dit perspectief gezien dan ook niet aan het einde van de mensheid maar aan het begin van een nieuwe, prachtige tijd.

De eeuwen oude denk patronen die u en ik voor waar hebben aangenomen zijn allemaal gebaseerd op angst, angst voor ons dagelijkse bestaan. Dat is op zich niet verkeerd geweest want het heeft ons gebracht waar we nu zijn.

Deze oude denk patronen worden momenteel "overschreven" door een nieuwe waarheid die is gebaseerd op echte liefde. Liefde die in de eerste plaats is gebaseert op onze herziene visie op liefde voor ons zelf en van daaruit ook de liefde naar buiten toe, naar onze omgeving en de rest van de schepping.

Dit is een proces en het vind momenteel plaats en niets of niemand kan het stoppen! Je kunt je er tegen verzetten maar dan zul je alleen maar (meer) moeilijkheden gaan ondervinden of je kunt besluiten om er in mee te gaan dan zul je alles kunnen creëeren wat je wenst en dát zal je pas echt gelukkig maken.

Het is begrijpelijk dat ons ego wat dus gebaseert is op angst zich niet zomaar gewonnen zal geven, immers wie geeft er zomaar alle comfort op die men "denkt " te bezitten en waarvan men "denkt" gelukkig te worden ?

Toch zal ons ego deze strijd niet winnen want door de veranderingen die momenteel plaatsvinden hebben zijn er immers steeds minder middelen om wanneer we op ons ego blijven vertrouwen gelukkig te zijn. Kijk maar ééns goed om u heen. En dan heb ik het niet over geld. Geld is slechts een middel dat door ons word gebruikt om de ilusie in stand te houden.Je kunt er goederen mee kopen waarmee je dan weer je status kunt bewijzen en op die manier hoef je géén liefde te geven aan je omgeving. Nee ik heb het over de dingen die echt belangrijk zijn voor ons mensen, dingen zoals werk wat je leuk vind of gezond voedsel voor iedereen, een schoon & fris millieu, echte veiligheid, echte betrokkenheid naar elkaar, betaalbare energie, gezondheid voor iedereen, vrede, etc. etc. etc. Het gebrek aan geld wat zovelen mensen momenteel ervaren is niet echt een gebrek aan geld maar het is een gevolg van het geven van liefde aan zichzelf of aan zijn of haar omgeving!

Wie namelijk denkt al deze dingen te kunnen blijven kopen met geld leeft nog steeds in de ilusie want deze dingen zijn namelijk allemaal gratis en door onszelf te creëeren .

Wanneer wij zullen leven vanuit liefde dan zal alle gebrek (ilusie) verdwijnen.

Veel mensen proberen uit alle macht om hun ilusie staande te houden. Hierdoor blijven zij echter verblijven in hun zelgecreéérde gevangenis.

 

Zoals wellicht iedereen zal begrijpen zal dit niet eeuwig zo door kunnen gaan, de Aarde raakt vervuild en uitgeput, de mensen worden moe en prikkelbaar, kijk maar naar wat er momenteel in de wereld gebeurd.

Wanneer u wilt kunt u ook dichter bij huis kijken hoe het is gesteld met uw wereld, hoeveel houden wij nu werkelijk van elkaar?

Het lijkt wel alsof veel mensen in onze maatschappij bezig zijn met zijn met slechts het vervullen van hun eigen behoeften,  en daarbij word het welzijn van de rest aardig uit het oog verloren.

Volgens de Maya's zijn we echter allemaal met elkaar en de Aarde verbonden en kunnen we alleen maar écht gelukkig zijn wanneer we

alles en iedereen liefhebben zoals we onszelf lief hebben.

Wanneer we accepteren dat ieder levend wezen uniek, belangrijk en gewenst is en dat het leven juist voor iedereen mooi wordt wanneer we vanuit volledige acceptatie van wie we zelf zijn ieder ander levend wezen zullen accepteren zoals hij, zij of het is, zullen we volledig in het licht leven, oftewel vanuit ons hart, en echt gelukkig zijn.

Dát is onze natuurlijke staat van zijn , dat is hoe we zijn geschapen, en dat is het geboorterecht van iedereen!

Dit is de diepere achtergrond van wat er momenteel écht plaatsvind in onze wereld .

En vanuit dit perspectief gezien leven we nu in een prachtige tijd hier met z'n allen op Aarde.

En we mogen en kunnen dit allemaal (gaan) beleven wanneer we hiervoor kiezen, want niets moet en alles mag.

En volgens mij is het eigelijk heel simpel om dit allemaal te bereiken, het enigste wat we hoeven te doen is te accepteren dat we zelf een eigen vrije wil hebben en niemand meer toestaan om over onze eigen grenzen heen te laten stappen.

Zo nemen we de regie van ons leven in eigen hand.

En vervolgens kunnen we vanuit die levenshouding respect hebben voor de vrije wil van ieder ander mens of levend wezen.

 

Bron : aleris.nl  16-06-2011

Oude Egypte

Reclame blok