Aleris.nl

Voor een open en eerlijke kijk op wat er gaande is in de wereld

  Wat doen wij, onze visie, waarover berichten wij lees meer

 

Maya

voorspellingen

Home

Hopi

voorspellingen

Bewustzijn

vergroten

Elenin/nibiru

contact

muziek

linken

forum

films

visie

Van af September 2011 word de komst van een komeet verwacht, de wetenschap noemt hem komeet E.L.E.N.I.N.

 

Het zou volgens officiele bronnen ( o.a NASA) gaan om een kleine komeet die langs de aarde zal gaan en dit zal geen merkbare gevolgen hebben voor ons hier op de aarde.

 

Echter, nadat ik zelf uitgebreid onderzoek heb gedaan ben ik er zeker van dat er hier veel meer aan de hand is.

 

Dat er een komeet komt die vlak langs de aarde zal scheren tussen ongeveer begin  September en November 2011 dat klopt inderdaad. Maar gaat het hier alleen om een Komeet of is er meer?

 

Het lijkt vast staat dat er steeds aardbevingen (Japan) plaatsvinden wanneer deze komeet in een bepaalde lijn staat met andere planeten, de zon en onze Aarde. En wetenschappelijk bezien kan dit echter niet omdat de massa van de Komeet Elenin niet groot genoeg is om deze invloeden op de Aarde uit te kunnen oefenen. Er moet dus meer aan de hand zijn...

 

Ik denk dat Elenin slechts een onderdeel van de gebeurtenissen is die ons in de nabije toekomst te wachten staan. Ik denk namelijk dat er kort na Elenin nog ‘iets anders’ aankomt. Dit andere zal planeet Niburu zijn oftewel het oog van God.

 

    Zie onderstaande foto,s voor het hedendaagse, wetenschappelijke bewijs van het bestaan van Niburu.

Een “planeet”die iedere 3600 jaar onze Aarde bezoekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komeet Elenin zal tijdens September/Oktober en waarschijnlijk begin November een grote rol spelen in de ruimte nabij de Aarde.

Wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor ons hier op Aarde weet ik niet precies.

Ik denk persoonlijk niet zo heel veel, maar ik kan er natuurlijk naast zitten. Je kunt het beste op je eigen gevoel vertrouwen.

Klik hier om een video te zien met de baan van Elenin/Nibiru

 

Naast de logische, wetenschappelijke verklaringen die doen vermoeden dat  de komst van de komeet Elenin dus géén verregaande veranderingen en gebeurtenissen op Aarde teweeg zullen brengen is het dus duidelijk dat de komst van komeet Elenin niet op zichzelf staat, er is meer... NIBURU !

 

Diverse oude volkeren zoals de Maya’s en de Hopi’s maar ook de oude Egyptenaren en bijvoorbeeld de Sumeriers spreken over het bestaan van een voor het overgrote deel van de mensheid tot op heden onbekende planeet die deel uitmaakt van ons zonnestelsel. Niburu wel te verstaan !

 

Sumeriers

 

Gemakshalve noem ik deze “planeet” Nibiru, zoals hij werd genoemd door de oudste aan ons (de massa) bekende beschaving die ooit op aarde heeft geleefd, de Sumeriers. Deze beschaving leefde ongeveer 4000 jaar v.Chr.

Volgens de Sumeriers komt de planeet Niburu iedere 3600 jaar weer langs de Aarde.

 

Diverse verhalen van de Sumeriers beamen dit en ook zijn er klei tabletten gevonden met daarop het bewijs  van het bestaan van Niburu

 

Hieronder een Origineel klei tablet wat is gevonden van de Sumeriers

Met hierop deze planeet Niburu afgebeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder een close up fragment van bovenstaand klei tablet

Zon, Aarde, maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnes, Uranus, Neptunes, Pluto, NIBIRU?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens de overleveringen van de Sumeriers leefden er op de planeet Niburu een volk, de  Anannuki genaamd. En deze Anannuki hebben de mensheid geschapen.

 

Kijk hier voor een 5 delige video serie van Bram vermeulen waarin hij aan de hand van de Sumerische klei tabletten het scheppings verhaal volgens de Sumeriers verteld

 

De Maya’s

 

De maya’s spreken in hun voorspellingen over een overgang naar een nieuwe tijd die zou plaatsvinden op dit moment.

Volgens hen bestaat de evolutie van de mens en de Aarde uit 9 bewustzijns niveau’s, bewustzijns golven genoemd. Tijdens iedere golf is het bewustzijns niveau 20x hoger als die van de vorige golf. Momenteel bevinden wij ons in de negende golf en tevens laatste bewustzijns golf. Deze golf word ook wel golf van éénheids bewustzijn genoemd en hij is op 13 maart 2011 begonnen en eindigd op 28 Oktober 2011.

(precies het moment dat Komeet Elenin het dichtste bij de Aarde staat volgens de wetenschap (Nasa).

 

 

Hopi Indianen

 

De Hopi indianen vertellen ons dat er voor deze wereld waarin wij nu momenteel leven al 3 eerdere werelden zijn geweest.

Volgens de profetiën van dit oude volk leven wij momenteel in de laatste fase van de 4e wereld. En aan het einde van deze 4e wereld zal de “oudere broeder”terug komen om de overgang naar de 5e wereld te begeleiden.

Deze “oudere broeder” wordt in oude Hopi overleveringen omschreven als een volk dat naar de sterren is gereisd en wat nu dus weer terug komt.

(hier zie ik een overeenkomst met het Sumerische verhaal waarbij de Anannuki=Oudere broeder de Sumeriers hielpen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En volgens mij zijn het nou juist de Hopi voorspellingen die ons duidelijk vertellen wat er staat te gebeuren.

 

Volgens de Hopi voorspellingen gaat de Blue Star Kachina (Elenin) vooraf aan de Red Star Kachina (Niburu)volgens de Hopi indianen stam is Niburu “de zuiveraar ” zoals zij het noemen. Als we de Hopi voorspellingen plaatsen op de gebeurtenissen van hedendag, zien we een sterke verbinding tussen de komeet Elenin en Niburu . Komeet Elenin is duidelijk dus geen Niburu. Niburu zal later komen. Er staan ons dus twee gebeurtenissen te wachten.

 

De komeet Elenin (de Blauwe Ster Kachina) nadert de de baan van Mars, de kern van ons systeem vanuit de noordelijke hemel. De Rode Ster Kachina (Niburu) nadert ook en volgt kort nadat Elenin voorbij is.

 

Persoonlijk denk ik dat Elenin een grote rol speelt in de bewustzijns vergroting die je kunt meemaken wanneer je je hier voor open stelt die plaats vind nu in de periode van de negende golf waarover de Maya’s spreken.(10 maart-28 oktober 2011).

Trouwens, ook de Hopi spreken over een periode voorafgaand aan de komst van de zuiveraar waarin ieder levend wezen op Aarde de mogelijkheid krijgt om (weer) in harmony met de oorspronkelijke natuur wetten te komen. Oftewel te leven vanuit je hart.

 

De nadering van Niburu speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in de recente stijging van de grote aardbevingen, weersveranderingen e.d. Daarnaast zien we ook de enorme hoeveelheid aan rapportages over veranderingen van ieder lichaam met een atmosfeer in ons zonnestelsel.

 

Al denk ik echter wel dat het de mensheid zélf is die het,

(de veranderingen) veroorzaakt door het groeps bewustzijn wat wij uitzenden.

Ik denk dat het een soort van wisselwerking is tussen het groeps bewustzijn van de mensheid en Niburu.

Daarom is het wellicht zo ontzettend belangrijk dat wij als mensheid nú (tijdens de negende golf) proberen om ons bewustzijn zo hoog mogelijk te krijgen. Maar niets moet en alles mag...

 

Wanneer  de Rode Kachina waarover de Hopi’s spreken,

(De Zuiveraar,Niburu) verschijnt is het moment van de waarheid aangebroken.

 

Ik denk persoonlijk dat dat het moment is waarover de Hopi spreken als ze het hebben over de wederkomst van de Schepper.

En eerlijk gezegd denk ik dat dat niets is om bang voor te zijn.

Als je vanuit je hart leeft en verbonden bent of leeft naar de Oorspronkelijke natuurwetten dan zal je niets ergs gebeuren.

Volgens mij zul je dan de kans hebben om te evolueren naar een wezen met een hogere trillingsgraad en de vijfde wereld betreden waarover de Hopi spreken.

 

Een prachtige nieuwe wereld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komeet ELENIN of  de planeet NIBIRU ?

Bron : aleris.nl  26-06-2011

Hier een foto, waarop duidelijk Niburu te zien is en de ‘planeten’ die er om heen cirkelen.

 

Hier een foto van ‘Niburu’ uit 2008

 

Klik hier om op een video aan de hand van deze foto’s te zien dat het hier niet om een komeet gaat.

Voor de duidelijkheid : dit zijn foto’s van Niburu, het object wat kort Elenin de Aarde zal komen bezoeken.

Video over de Hopi voorspellingen

Oude Egypte

Elenin, brenger van het Licht
Films van Elenin-Nibiru
update Nibiru artikel 1
Reclame blok